Doprava ZDARMA
od 2000 Kč
Pro registrované
2% SLEVA
Možnost placení
platební kartou
Dárkové poukazy
k dispozici
20 let na trhu

Pracovní oděvy pro zaměstnavatele

23.06.2014

Může zaměstnavatel kupovat svým zaměstnancům pracovní oděvy? Může si výdaje na pořízení pracovních oděvů přiznat jako daňově uznatelné? Následující článek informuje o tom, jak je to s pracovními oděvy, kdy mají zaměstnanci právo na pracovní oděvy od zaměstnavatele.

Pracovní oděv jako ochranný prostředek

Zákon říká, že v prostředí, v němž oděv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv.

Zákon ale dále už nestanoví, které konkrétní profese a zaměstnání takto pracovní oděv vyžadují. Nicméně je v zákoně dále uvedeno, že zaměstnancům musí být poskytnut pracovní oděv, aby je chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Tudíž pracovní oděv, který pouze chrání před klasickým znečištěním, se nedá uvažovat jako ochranný prostředek.

V případě, že autorizovaná složka schválí podnikateli pracovní oděv jako ochranný prostředek, může zaměstnavatel výdaje na jeho pořízení brát jako daňově uznatelný výdaj. Takto brán pracovní oděv se nepromítne do mzdy zaměstnanců.

Pracovní oděv jako stejnokroj

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům pořídit jednotný pracovní oděv, neboli stejnokroj. Ten se nejčastěji využívá pro rozlišení zaměstnanců a zákazníků (např. v obchodě, restauraci, ubytovacích zařízení) a pro propagační účely. Stejnokroje jsou většinou označeny názvem a logem firmy.

Nošení jednotného pracovního oděvu musí být uvedeno v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci nemohou stejnokroj nosit i ve svém volném čase a tudíž není vlastnictvím zaměstnance.

Výdaje na pořízení a údržbu jednotného pracovního oblečení jsou daňově uznatelným výdajem.

Běžný pracovní oděv

Jestliže není potřeba do práce nosit pracovní oděv jako ochranný prostředek ani jako stejnokroj, nemusí zaměstnavatel svým zaměstnancům pracovní oděv hradit a nemůže takový výdaj posuzovat jako daňově uznatelný.